ellipse Grownapps

Pomáhame technologicky rásť.

Prinášame rozvahu a stabilitu do rýchlo sa meniacej oblasti vývoja informačných systémov.

mouse

Tvoríme srdcom.
Vyvíjame rozumom.
Dodávame viac.

quote quote
Agilita znamená položiť klientove potreby na prvé miesto a prispôsobenie sa jeho meniacim sa potrebám, resp. prispôsobiť sa meniacemu sa trhu klienta. Netlačíme naše predstavy ani nerobíme gigantické aplikácie podľa dlhých špecifikácií, ale pracujeme v úzkej spolupráci s klientom.
David Melich, CEO
quote quote

Modely spolupráce

Vyberte si formu spolupráce

Dots 4

Služby.

Tím ako služba
TaaS je základná služba pre dlhodobú a udržateľnú spoluprácu.
Rýchle prototypovanie
Pomôžeme rýchlo overiť vašu biznis ideu pomocou prototypu.
Poradenstvo
Konzultáciami pomáhame majiteľovi a manažmentu spoločnosti analyzovať a riešiť technologické výzvy.
Refaktoring
Refaktoringom vylepšujeme a čistíme kód - avšak bez zmeny jeho funkčnosti.
Triangle
Dots 4

Rezonuje s vami naša ponuka?

Poďme sa porozprávať o detailoch Arrow